architekti ProjektCom

ProjektCom vám dává spolupráci s architekty jak našimi, tak těmi spřátelenými. Na této stránce naleznete odkazy na naše architekty a formulář na žádost na zpracování projektu, formulář není závazný, je pouze informativním impulzem k zahájení rozhovoru mezi Vámi a námi, lze také užít:

Projekt-COM -součást SD AKORN
IČ: 1012475093
Jahodová 42
101 00 Praha (Česká republika)
Tel: 704 078 689

michalulvr-jr@seznam.cz (předseda představenstva družstva)

Mezi jednotlivci můžeme vyjmenovat například Daniela Appela, ukázku jeho tvorby naleznete na odkazu níže

 

Kryštof Hron

je náš zkušený přední designový interiérový architekt a architekt na kuchyně na míru.

Ukázka jeho realizované webové prezentace pro zákazníka našeho družstva

Ukázka cenové nabídky (totožná s obrázkem)

Hron – Kuchyně Snadno nabídka 1

Vasil Korzak

Vasil Korzak 

Projektant, supervizor, mistr Vasil Korzak je expert ovládající marocké štuky, románské cementy, precizní specializované omítky, malty, autentické techniky, instalatérské práce, elektrikářské a obecně se vyzná ve všech důležitých stavebních technikách a realizací zakázek při výstavbě, opravách a rekonstrukcích, venkovních trubních rozvodů, přidružených objektů (ČOV,…) – koordinacích stavby, vedení stavebního deníku, přípravy a organizace práce stavební party.

Provozovna ProjektCom je přidružená provozovna k družstevní společnosti AKORN a Interiéry Praha.

shares